Palatul Administrativ Ciacova


About

Palatul Administrativ

Fosta clădire a Primăriei a fost construită între anii 1898-1899 și inaugurată la data de 1 octombrie 1899. Este compusă din etaj și parter, în formă de U, cu fațada principală orientată înspre Piața Cetății. Este cea mai frumoasă și monumentală clădire din Ciacova, avînd fațada realizată în stil neoclasic.  Deasupra intrării monumentale a fost montată stema veche a Ciacovei, într-un medalion. Până după Primul Război Mondial, deasupra intrării principale, se afla, în relief, stema Austro-Ungariei.
Parterul clădirii este mult mai vechi, provenind, probabil, de la fosta cazarmă a ofițerilor, construită la începutul sec. al XVIII-lea.


În jurul Primăriei a fost amenajat frumosul parc Elisabeta, în care s-a aflat, pînă în jurul anului 1918, o frumoasă statuie a împărătesei Elisabeta a Austriei, soția lui Franz Josef. În acest parc se află exemplare rare de arbori (tisă, pin negru, ienupăr, brad), dintre care se distinge un ienupăr de Virginia, cu vîrsta de circa 200 de ani, cel mai bătrîn copac din orașul Ciacova, aflat în fața clădirii palatului administrativ, în partea stîngă. În perioada interbelică a fost sediul primăriei și al plasei Ciacova.

În anul 1956, clădirea a devenit reședință de raion, vreme de 6 ani, apoi, pînă după Revoluție, a fost sediul Electrometalului. La ora actuală, se află în plin proces de renovare, urmînd a deveni centru cultural și muzeu al orașului Ciacova.

sursa (aici)

Similar Suggestions

Monumentul eroilor din primul război mondial (1914-1919) DIN CIACOVA

Monument

Liceul Teoretic Alexandru Mocioni Ciacova

Monument

Donjon medieval (Cula), sec. XIV

Monument

Crucea Ortodoxă Sârbă din Piața Cetății

Monument

Casa memorială Dositej Obradovici

Monument