Noaptea Muzeelor


Data și ora:
Gazdă:

Piața Unirii 1, Timișoara 300085, Romania

Despre

În data de 18 mai, între orele 18.00 – 01.00, Muzeul de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș organizează Noaptea muzeelor 2019.

La Muzeul de Artă există o ofertă mare de expoziții permanente, expoziții temporare și colecții de o valoare extraordinară care metită vizitate.

În cei aproape 300 de ani de existenţă, Palatul Baroc şi-a schimbat de mai multe ori denumirea în funcţie de politicile dominante şi de reorganizarea administrativă a oraşului. Construcţia s-a realizat în etape, o dată cu Piaţa Principală, Piaţa Dom-ului, astăzi, Piaţa Unirii. Aceasta a dat configuraţia oraşului în secolul al XVIII-lea.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, Palatul Baroc a suferit o transformare, ajungînd la forma de astăzi. Modificarea ei a fost realizată în acord cu gustul epocii, unul tributar timpului, ceea ce vrea să spună că orice intervenţie asupra unei clădiri trebuia făcută prin înnoire şi prin găsirea unui stil reprezentativ pentru arhitectura contemporană. De unde şi ignorarea moştenirilor baroc. Stilul secolului al XVIII-lea, denumit ,,banalul stil Zopf”, fusese considerat desuet. Prin urmare, s-a propus o restaurare prin aşa-numita ,,purificare stilistică”. Ea a fost executată în anii 1885-1886 de către Jakob-Jacques Klein (1855-1928), arhitect şi constructor originar din Cernăuţi.

Începute în anul 1983, cele mai recente lucrări de restaurare ale Palatului Barocau avut ca rezultat o parţială dare în folosinţă în anul 2006, urmând ca acestea să fie continuate de echipele de proiectanţi şi de constructori ale căror intervenţii sînt coordonate de Ministerul Culturii. Situat în centrul istoric al oraşului, într-o Piaţă a cărei arhitectură este la rîndul ei marcată de stilul baroc, Palatul Baroc adăposteşte astăzi Muzeul de Artă Timişoara, o instituţie de referinţă a vieţii culturale contemporane adăpostind valori artistice locale, naţionale şi universale şi atrăgînd numeroşi vizitatori.

Fotografii